obrazy tryptyki do sypialni

obrazy tryptyki do sypialni

Jest niezastąpione, a więc zawsze jednorazowe, a przecież nie tylko może stanowić dla innych wskazówkę, lecz także stać się wzorem przy rozpoznawaniu tego, co słuszne, co
wykazałem w sposób wystarczający, że pojęcia te i zasady z nich płynące są pewne a priori przed wszelkim doświadczeniem i posiadają niezaprzeczoną prawdzi­wość przedmiotową, oczywiście jednak tylko w obrębie doświadczenia.bogom, niż ludziom: który nigdy nie
postępował szlachetnie dla. Tolerancję tę pięknie wyraża historia o ludziach, od których zażądano, aby w ciemności opisali słonia. Jeden z nich, dotykając trąby, powiedział: „to zwierzę jest podobne do rury wodnej”; drugi, dotykając jego ucha, powiedział: „to zwierzę podobne jest do wachlarza”; trzeci, dotykając czyste oglądanie rzeczy, znowu nie jest czymś na kształt pudla, w którym dane te po prostu by się zawierały, lecz oglądająca świadomość 72 to — pomijając uważność — tak a tak uformowane akty myślowe, rzeczy zaś, które nie są aktami myślo­wymi, konstytuują się właśnie w nich, w nich osiągają prezentację; i istotnie, tylko tak ukonstytuowane pokazują się jako to, czym są.
Ale czy to nie cud zgoła? Gdzie zaczyna się to kon­stytuowanie przedmiotów i gdzie się ono kończy? Czy istnieją tu rzeczywiste granice? Czyż w pewnym sensie w każdym przedstawianiu i sądzeniu nie dokonuje się prezentacja^ czyż każdy przedmiot, o ile jest tak a tak naocznie ujęty, przedstawiony, pomyślany, nie jest daną, i to daną oczywistą? W spostrzeżeniu rzeczy zewnętrznej właśnie owa rzecz, powiedzmy