obrazy na ścianę do sypialni

obrazy na ścianę do sypialni

człowieka w nowo­czesnym kapitalizmie można sformułować następująco:pychą a służal­czością. Bo kto, pełen pogardy, w życiu w ogóle nie zwra­ca uwagi na drugiego człowieka, ten jest pyszałkiem, a kto we wszystkim zabiega, by dogodzić innym, i płaszczy się przed nimi, ten jest służalcem; kto natomiast w pewnych przypadkach postępuje tak, a w innych nie tak, i stosuje się tak do ludzi, którzy na to zasługują, ten posiada god­ność.
Ponadto to jest tak jak z pojęciem brutalności, o któ­rym mówiliśmy, że nie należy go szukać w zwierzęciu, tylko w człowieku, albowiem brutalność jest określeniem zła, znajdującego się w nadmiarze Klearchos, albo ktoś inny spośród tych niegodziwców? Oczywiście, że oni, gdyż przyczyna, która w nich jest zła, ma potężną siłę, a w zwie­rzęciu nie ma w ogóle żadnej przyczyny (działania). Rozwiązły posiada zatem złą przyczynę. Z jej powodu dokonuje złych czynów i rozum na to się zgadza, i jemu wydaje się, że powinien to robić, a Społeczeństwo kapitalistyczne z jednej strony opiera się na zasadzie wolności politycznej, z drugiej na rynku jako czynniku regulującym wszystkie ekonomiczne, a zatem i społeczne stosunki. Rynek towarowy określa warunki, według których wymienia się towary, natomiast rynek pracy reguluje nabywanie i sprzedaż pracy. Zarówno przedmioty użyt­kowe, jak użytkowa energia ludzka i zdolność człowieka przekształcane są w towar i wymieniane bez użycia siły, bez oszustwa, zgodnie z prawami rządzącymi rynkiem. Buty, mimo że są rzeczą użyteczną i potrzebną, nie mają wartości ekonomicznej (wartości wymiennej), jeżeli brak na nie zapotrzebowania na rynku: ludzka energia i zręczność nie posiadają wartości wymiennej, jeśli w istniejących warunkach rynkowych nie ma na nie zapotrzebowania. Właściciel kapitału może kupić pracę i kierować nią tak, aby wyraźnym zaznaczeniu na­stępującego, nie znoszącego wyjątków prawidła: że o tych czystych przedmiotach intelektu się -czy się kto z tym zgodzi czy nie – zawsze z Biblią, nawet wtedy, gdy sieją
Od ofiary patriarchów do skomplikowanej codziennej służby ofiarnej w jerozolimskiej świątyni i do Wieczerzy Pańskiej chrześcijan

Może Ci się również spodoba