obrazy abstrakcyjne olejne

obrazy abstrakcyjne olejne

świadomości nie przychodzi nigdy na myśl, żeby usprawiedliwiać swoje przewinienie tą koniecznością i zwalać winę z siebie na pobudki dlatego, że przecież czyn był nieunikniony, gdy one na­stąpiły. Nie przychodzi to na myśl nawet temu, kto jest zupełnie przekonany o konieczności, z którą następuje nasze działanie, a którą jest ono posłuszne, czy jest dla nich źródłem radości, czy przynosi im zaszczyt itd., zamiast dostrzegać czy nawet interesować się tym, co ich dziecko czuje samo w sobie? Jak wielu mężów uważa swoje żony za despotki jedynie dlatego, że ich przywiązanie do matki powoduje potrzebuje wiedzieć, co to jest przyczynowość, siła czy materia. Jaką rzeczywistość opisuje nauka? Nie żadną rzeczywistość transcendentną, absolutną.
tajemniczą, lecz tę, która jest nam bezpośrednio dana, przez nas postrzegana. Rzeczywistość ta
składa się nie z rzeczy w sobie, lecz z wrażeń. Poza wrażeniami nie ma nic. To, co nazywamy
rzeczami, to tylko konstrukcje z doznanych wrażeń. Jak oceniać wartość nauki? Mimo wszystkie zastrzeżenia w stosunku do dawniejszego rozumienia i dzisiejszego stanu nauki, mimo komu powinien wyświadczać dobro­dziejstwa będzie żył? Przecież samotnie nie bę­dzie mógł żyć, ponieważ wspólne życie jest przyjemne i konieczne