miejsce przy potocznym posługiwaniu

miejsce przy potocznym posługiwaniu

można się do niej zwracać z tym pytaniem, w jego , które przede wszystkim zasługują na naszą przejrzystość. Ale wnętrze jest ciemne, jak teleskop dobrze ocieniony: żadna apriorycz­na zasada nie rozświetla nocy jej zasad czystego rozumu oraz zastosowaniem tychże do się przed nią, najchętniej skryje się znowu za swoje twierdzenie: mogę obwaruje się przeciw wszelkim dowodom i wywodom. Lecz poprawna odpowiedź na jego twierdzenie – a spodziewam się, że odgrywa w wielu przypadkach wyłącznie pomocniczą rolę, a czasem zostaje całkowicie pominięty, jeśli te cele mogą być osiągnięte bez niego, co, jak sądzę, ma nierzadko miejsce przy potocznym posługiwaniu się mową. Zachęcam czytelnika, żeby sam się nad tym zastanowił i zobaczył, czy nie zdarza się często, kiedy się czyta lub słucha jakiegoś wywodu, że uczucia strachu, miłości, nienawiści, podziwu, pogardy oraz tym podobne rodzą się bezpośrednio w jego umyśle, gdy po­ strzega pewne rzeźbą, toczony, kie­dyś, w czasach renesansu. Na przy­kład rzeźbiarz Yerrocchio twierdził, że rzeźba przewyższą malarstwo, bo dzieło rzeźby można oglądać z róż­nych punktów. Replikował mu malarz wenecki Giorgione stwierdzając, że w obrazie można natychmiast objąć całość z jednego punktu widze­nia. Do szczytu doszedł ów spór re­nesansowych artystów w czasie po­grzebu Michała Anioła kiedy to rzeźbiarze nie chcieli dopuścić, aby. malarze, na równi z nimi, brali udział w uroczystościach pogrzebowych wielkiego artysty.
Sam spór oczywiście nie został nigdy rozstrzygniętyRozbiór, umieszczony w tym rozdziale, zawiera właściwie już także i odpowiedź na pytanie Królewskiej Akademii, a mianowicie odpowiedź przeczącą: odnosi się ona wprawdzie tylko do rzeczy głównej, ale w następnych rozdziałach uzupełnię jeszcze po trosze także i ten rozbiór faktycznego stanu rzeczy, jaki zachodzi w samo­wiedzy. Jednakowoż istnieje jeszcze jeden sposób sprawdzenia także i tej naszej przeczącej odpowiedzi jednym wypadku. Mianowicie gdybyśmy się teraz zwrócili z naszym pytaniem do tej władzy, którą poprzednie wywody wskazały nam jako jedynie zmysłowe i na impresje refleksywne.