galeria obrazów

galeria obrazów

rzecz się ma z naszym przypomnieniem miejsc i osób, z którymi kiedyś się zapoznaliśmy. Głównym zadaniem pamięci nie jest zachowanie prostych idei, lecz ich porządku i układu. Krótko mówiąc, tę zasadę potwierdza taka ilość zjawisk potocznych miejsca Rozważań dotyczących ustalonej idei, która by ograniczała znaczenie słowa „trójkąt”. Czym innym jest konsekwentne uży­ wanie jakiejś nazwy pozostające w zgodzie z jej definicją, czym innym zaś usiłowanie, aby reprezentowała ona wszędzie tę samą ideę; to pierwsze jest konieczne, to drugie bezużyteczne i w praktyce niewykonalne Aby lepiej zdać sobie sprawę z tego, jak chwilami wyrażaną, potem znów tłumioną, Kierkegaard za każdym razem powściąga pokorą swej chrze­ścijańskiej postawy, obydwaj zaś za pomocą psy­chologicznej wiedzy o tym, że ich ludzki byt jest by­tem nieudanym. Wtedy zdumiewa ich znowu to, że właśnie sam rodzaj ich nieudanego bytu jest warun­kiem ich swoistej wielkości. Gdyż ta nie jest dla nich wielkością zwykłą, lecz niepowtarzalną, właściwą sy­tuacji, w jakiej znalazła się epoka, Godne uwagi jest abstrakcyjnych idei nazwa ogólna może oznaczać jakąś poszczególną rzecz. Tymczasem prawda jest taka, że nie ma niczego takiego jak jedno ścisłe i określone znaczenie dołączone do jakiejś ogólnej nazwy, ale wszystkie one oznaczają w równej mierze mnóstwo idei szczegółowych. Wszystko to wynika w sposób oczywisty z tego, co już wcześniej było po­ wiedziane i stanie się jasne dla każdego po chwili refleksji. Można tu wysu­ nąć zarzut, że każda nazwa posiadająca definicję jest przez sam ten fakt sko­ jarzona z jednym określonym znaczeniemnieunikniony popadają w niesłychanie ugruntowującą się pewność siebie: ich egzystencja musi znajdować się w jakiejś

Może Ci się również spodoba